ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Odziv na navedbe v medijih

Inštitut ERICo je v mesecu maju 2014 za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričel izvajati kemijske analize v okviru javnega razpisa "Kontrola medu in čebeljih pridelkov". Erico je bil na tem javnem razpisu izbran za izvajanje sklopa 3 "Kontrola ostankov v čebeljih pridelkih". Vzorce čebeljih pridelkov... več

Oddana letna poročila o obratovalnem monitoringu komunalnih čistilnih naprav

ERICo je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa industrijskih in komunalnih odpadnih voda in kot tak zavezan, da za svoje naročnike izdela letno poročilo ter ga do konca januarja odda Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). več

Postavitev dinamičnih prometnih znakov za zmanjšanje povoza medvedov in ostalih prostoživečih živali na Kočevskem

ERICo Velenje in Zavod za gozdove Slovenije (v sodelovanju s podjetjem MIEL Elektronika d.o.o., Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter LD Velike Poljane in LD Dolenja vas) sta poskrbela za namestitev sistemov dinamičnih prometnih znakov, in sicer na dveh, z vidika povoza živali problematičnih odsekih magistralne ceste Ljubljana – Kočevje. več

Analize medu in drugih čebeljih pridelkov

Po odmevnem razkritju uporabe nedovoljenih aktivnih snovi, kot sta rotenon in klorfenvifos v čebelarstvu za namen zatiranja varoe, se pojavlja veliko vprašanj ali med, ki je na tržišču vsebuje navedeni substanci. ERICo d.o.o. je pripravil storitev analize ostankov klorfenvinfosa in rotenona v medu in čebeljem vosku. več

Montaža zvočnih odvračal za preprečevanje povoza medvedov na železnici v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR

Inštitut ERICo je partner v mednarodnem projektu: Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah. V okviru akcije: «Zmanjšanje umrljivosti rjavega medveda zaradi prometa« smo konec leta 2015 z zvočnimi odvračali opremili del železnice na relaciji Ljubljana – Koper. več

ERICo opravlja prve meritve izpustov malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in svetuje

Po novi Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS 98/2015), ki velja od konca leta 2015 je potrebno po vgradnji MKČN s strani pooblaščene inštitucije opraviti prvo meritev vzorca vode na njenem izpustu. več