ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Zaključek projekta "Varujmo in ohranimo Šaleško dolino"

Z zaključno prireditvijo v dvorani Centra Nova se je v torek, 22. aprila 2014, na dan Zemlje, zaključil jubilejni, dvajseti projekt »Varujmo in ohranimo Šaleško dolino«. Projekta, ki ga od samega začetka pripravljamo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in je namenjen osmošolcem šol v Šaleški dolini, se je letos udeležilo 338 učencev. Skupno število udeležencev v dveh desetletjih pa presega 10.000. več

Pridobitev pooblastila za področje emisij snovi v zrak

V petek 18.04.2014 smo od Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Agencije Republike Slovenije za okolje prejeli pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisij snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (št. 35421-3/2014-2) več

Odziv vodstva ERICo ob tiskovni konferenci SKEI

Erico je leto 2013 končal pozitivno, brez likvidnostih težav, hkrati pa smo tudi do konca odplačali vse kredite iz preteklih investicij. Na informacijo o odpuščanju lahko odgovorim, da Erico ne predvideva večjih odpuščanj. V zadnjih letih na trgu, ki je vezan na investicije in gradbeništvo, beležimo rahel padec, prav tako je zaradi zaključevanja sanacije okolja v Šaleški dolini potrebno manj študij vplivov na okolje in raziskav okolja. Zaradi sprememb na trgu moramo na nekaterih programih prilagoditi tudi kadrovsko zasedbo, kar je normalna reakcija družbe, ki svoje prihodke ustvarja na trgu. V Ericu je zaposlenih 52 delavcev, trenutno pripravljamo program prilagoditev, v katerem bomo najverjetneje morali nekoliko zmanjšati tudi kadrovsko zasedbo, vendar po našem videnju najverjetneje ne več kot tri do štiri zaposlene. Hkrati bomo zagotavljali da se naš portfelj ponudbe storitev ne bo vsebinsko okrnil in bo prilagojen trenutnim tržnim razmeram. direktor ERICo mag.Marko Mavec več

Odpadek naj ne bo samo odpadek 2014

Inštitut za ekološke raziskave ERICo je v skupnem izobraževalnem projektu z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in ob sodelovanju s podjetjem PUP-Saubermacher ter Centrom ponovne uporabe, tudi v letošnjem letu učence šestih razredov osnovnih šol podrobneje seznanili z ravnanjem z odpadki v domačem okolju. več

Analizno preskušanje zdravil na ERICo v skladu dobro proizvodno prakso (EU GMP)

V laboratoriju inštituta ERICo je 5. in 6. marca 2014 potekalo ocenjevanje skladnosti z zahtevami dobre proizvodne prakse (EU GMP). Ocenjevanje je potekalo s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke za področje kemijsko/fizikalne kontrole kakovosti zdravil. Ugotovitve, podane s strani farmacevtskih nadzornikov, potrjujejo visoko kakovost naših storitev. Certifikat skladnosti z EU GMP zagotavlja našim naročnikom najvišjo stopnjo zaupanja tudi na ostalih področjih našega dela. več

ERICo znova sodeluje pri okoljskih študijah v Bosni in Hercegovini

ERICo bo v sodelovanju s podjetjem Limnos iz Ljubljane izvajal projekt »Ekoremediacije za zaščito okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona«, katerega naročnik je Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). več