ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

ERICo pridobil Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka

Agencija Republike Slovenije za okolje je sredi novembra 2016 podjetju ERICo d.o.o. izdala pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa v delu, ki se nanaša na ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za parametre As, Cd, Pb in Ni na delcih PM10. več

Obisk partnerjev ICED

Mestna občina Velenje sodeluje v EU projektu ICED (Industrial Communities for European Development) in v tem okviru so 13. novembra organizirali mednarodno konferenco: “Transformacija mesta Velenje iz industrijskega v najlepšega v Sloveniji”. V njenem okviru je ERICo udeležencem predstavil uspešno okoljsko izboljšanje Šaleške doline več

Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2015

3. in 4. novembra smo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje za osmošolce osnovnih šol iz MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki pripravili izobraževalni program »Varujmo in ohranimo Šaleško dolino«. Program izvajamo že od leta 1994, vsako leto nas obišče večina šol (v letu 2015 okoli 350 učencev). več

Uspešna organizacija mednarodnega kongresa

Na 4. Mednarodnem kongresu o lovstvu in upravljanju z divjadjo (4th International Hunting and Game Management Symposium), ki ga je med 5. in 7. novembrom 2015 v Velenju organiziral ERICo Velenje v sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Srbije in Makedonije, je kar 122 avtorjev predstavilo 46 prispevkov s področja lovstva in upravljanja divjadi. več

4. Mednarodni kongres o lovstvu in upravljanju z divjadjo

ERICo Velenje v sodelovanju z društvom Balkan Wildlife Scientific Society in partnerji iz Slovenije, Srbije in Makedonije organizira 4. Mednarodni kongres o lovstvu in upravljanju z divjadjo (4th International Hunting and Game Management Symposium). Dogodek bo potekal med 5. in 7. novembrom 2015 v Velenju, več

Storitve na področju preskušanja industrijske konoplje

Na področju laboratorijskih storitev ERICo ponuja novo vrsto preskušanja, t.j. testiranje surovin, polizdelkov in izdelkov na bazi industrijske konoplje. V teh pripravkih določamo širok spekter kanabinoidov, ki so podlaga za ustrezno karakterizacijo in zagotavljanje kakovosti pridelane konoplje oz. izdelkov iz nje. Razvoj metodologije je temeljil na osnovi najnovejših objav v literaturi in lastnega znanja na področju instrumentalne analize. Uporabljene so moderne ekstrakcijske in separacijske tehnike, npr. tekočinska in plinska kromatografija, sklopljene z različnimi detekcijskimi sistemi. Visoko kakovost storitve zagotavljamo z upoštevanjem določil ISO/IEC 17025 ter smernic GMP. več