ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Novinarska konferenca ob zaključni fazi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«

V Velenju smo v petek, 4. julija 2014, skupaj z VTV in Komunalnim podjetjem Velenje organizirali novinarsko konferenco ob zaključni fazi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«. O izhodiščih, poteku, trenutnem stanju in pozitivnih učinkih ukrepa so spregovorili: Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Darko Menih, župan občine Šoštanj in dr. Uroš Rotnik, direktor Komunalnega podjetja Velenje. več

Zaključek projekta "Poročilo o stanju okolja v MO Velenje"

1.7.2014 smo s predstavitvijo na občinskem svetu zaključili s projektom »Poročilo o stanju okolja v MO Velenje«. več

Začetek izvedbe projekta »Tujerodne invazivne vrste«

ERICo Velenje bo za naročnika Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdelal strokovne podlage za pripravo ukrepov, vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV) in osveščanje. več

Zaključek projekta "Odpadek naj ne bo samo odpadek 2014"

Z zaključno prireditvijo v prostorih Vile Mojca se je v četrtek, 5. junija 2014, na dan Okolja, zaključil projekt »Odpadek naj ne bo samo odpadek«. Projekta, katerega začetki sežejo v leto 1996 in je potekal že 19 leto zapored, se je udeležilo 398 šesto in sedmošolcev iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. več

Zaključek projekta "Varujmo in ohranimo Šaleško dolino"

Z zaključno prireditvijo v dvorani Centra Nova se je v torek, 22. aprila 2014, na dan Zemlje, zaključil jubilejni, dvajseti projekt »Varujmo in ohranimo Šaleško dolino«. Projekta, ki ga od samega začetka pripravljamo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in je namenjen osmošolcem šol v Šaleški dolini, se je letos udeležilo 338 učencev. Skupno število udeležencev v dveh desetletjih pa presega 10.000. več

Pridobitev pooblastila za področje emisij snovi v zrak

V petek 18.04.2014 smo od Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Agencije Republike Slovenije za okolje prejeli pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisij snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (št. 35421-3/2014-2) več