ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

ERICo bo postal del globalne skupine Eurofins Group

foto Velenje, 22. junij 2017 – Eurofins Scientific, vodilna globalna korporacija na področju okoljskega testiranja, je z lastniki družbe ERICo (Environmental Research & Industrial Co-operation, okoljske raziskave in industrijsko sodelovanje) podpisal sporazum o prevzemu tega vodilnega neodvisnega laboratorija za storitve okoljskega testiranja v Sloveniji. več

Začetek spremljanja kakovosti kopalne vode v Velenjskem jezeru

foto ERICo je ponovno začel z rednim spremljanjem kakovosti kopalne vode na bregu Velenjskega jezera – Velenjski plaži. To počnemo vsako poletje od leta 2012 dalje in ves ta čas niti eden vzorec med vsakotedenskimi merjenji v kopalni sezoni ni bil neustrezen. Letošnji prvi vzorec smo odvzeli 12. junija, vzorčenja pa bodo potekala do 28. avgusta. več

Zaključna prireditev izobraževalnega programa Odpadek naj ne bo samo odpadek 2017

foto Na Dan okolja, 5. junija, smo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle pripravili zaključno prireditev v okviru izobraževalnega programa Odpadek naj ne bo samo odpadek. Program že od leta 1996 pripravljamo za šesto oz. sedmošolce osnovnih šol iz MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. V tem šolskem letu so z več kot 450 učenci sodelovale vse osnovne šole iz naštetih občin. več

Povečan obseg dela na področju prvih meritev individualnih čistilnih naprav

foto V marcu, aprilu in maju se je povečalo povpraševanje lastnikov individualnih čistilnih naprav po prvih meritvah, ki jih morajo le-ti opraviti po njihovi izgradnji in inštalaciji. Po opravljenih analizah odpadne vode v lastnem laboratoriju lastnikom izdamo analizni izvid, ki ga predložijo pooblaščenemu izvajalcu javne službe (največkrat so to komunalna podjetja). več

Uspešna zunanja presoja po ISO/IEC 17020

foto Prejšnji teden so ERICo obiskali presojevalci, ki so preverjali skladnost delovanja kontrolnega organa inštituta po zahtevah standarda ISO/IEC 17020. Akreditacija po tem standardu je predpogoj za pridobitev in ohranjanje pooblastil na področju odpadkov. Ob koncu presoje so ugotovili, da je standard dobro implementiran in predlagali zgolj nekaj manjših korektivnih ukrepov. ERICo spada med večje izvajalce analiz, svetovanja in nadzora za področje odpadkov v državi in je bil prvi, ki je omenjeno akreditacijo pridobil (avgust 2011). več

Kataster iztokov v Lepeno in Sopoto

foto Za Mestno občino Velenje smo izdelali kataster iztokov v Lepeno in Sopoto ter njune pritoke. V primeru, da bi v katerem izmed vodotokov prišlo do poslabšanja kakovostnega stanja, bo s pomočjo katastra vir onesnaženja laže izslediti. Terenski ogled smo izvedli po dežju z namenom, da bi ugotovili ali gre za aktivne iztoke, ki služijo odvajanju padavinske vode z dvorišč in streh hiš ter cest, ali so to vode iz drenažnih kanalov oziroma eventualne komunalne odplake. več