ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Analize industrijske konoplje in izdelkov na njeni osnovi

foto Na ERICu redno analiziramo posamezne sestavine v konoplji tako za potrebe pridelovalcev kot za predelovalce in trgovce. Poudarek je predvsem na kanabinoidih. več

Strokovnjaki za izhodiščna poročila

foto Na inštitutu ERICo smo bili med prvimi, ki smo začeli za naše naročnike pripravljati izhodiščna poročila po Uredbi IED. Slednja obvezuje dosedanje IPPC zavezance k izdelavi ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode oziroma izhodiščnega poročila. Za več zavezancev smo že opravili storitve v povezavi z zavezami Uredbe IED. več

Želimo Vam uravnoteženo leto

foto Zaposleni na inštitutu ERICo naročnikom, partnerjem in vsem, ki želijo živeti v zdravem okolju želimo prijetno leto več

Občinski program varstva okolja za Mestno občino Novo Mesto soglasno sprejet

foto Na seji Sveta MO Novo mesto so svetniki soglasno potrdili občinski program varstva okolja. Le-tega je ERICo ob odličnem sodelovanju z naročnikom pripravil na podlagi posodobljenega poročila o vplivih na okolje, delavnic in usmeritev občinskih služb. Program je medresorsko dobro usklajen in nadaljuje smernice dosedanjih parcialnih programov ter postavlja generalno strategijo MO Novo mesto ob jasno začrtanih prioritetah. več

Certifikat finančne zanesljivosti

foto Prva bonitetna agencija d.o.o. je inštitutu ERICo novembra podelila Certifikat finančne zanesljivosti. Certifikat finančne zanesljivosti je listina, ki jo omenjena agencija izdaja tistim gospodarskim subjektom, za katere na podlagi strokovnih kriterijev presodi, da njihovi računovodski izkazi in nekatera druga dejstva ekonomske narave kažejo, da gre za gospodarski subjekt, katerega finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega poslovnega partnerja. več

Monitoring odlagališč v povezavi s površinskimi vodami

foto ERICo izvaja monitoringe za industrijska in komunalna odlagališča odpadkov za naročnike po vsej Sloveniji. Novembra in decembra odvzemamo in analiziramo še zadnje letošnje vzorce. Na področju teh monitoringov imamo več kot dvajsetletno prakso, usposobljene strokovnjake in ustrezno opremo. več