ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Certifikat bonitetne odličnosti

Konec leta 2014 smo prejeli Certifikat bonitetne odličnosti AA, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode d.o.o. v okviru mednarodnega projekta finančne analize, ki se odvija v 19 državah Evrope. V Sloveniji je bilo v letu 2014 registriranih približno 169.000 podjetij, od tega jih v razred bonitetne odličnosti spada zgolj 4,2%. več

Projekt LIFE DINALP BEAR

V drugi polovici leta 2014 smo začeli z izvajanjem Life+ projekta Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and the Alps. Glavni cilj projekta, ki se bo zaključil leta 2019, je prispevati k boljšemu varstvu rjavega medveda na območju Alp in Dinaridov (Slovenija, Hrvaška, Avstrija in Italija). več

Čestitka

več

Uspešen projekt o ekoremediaciji v Unsko–sanskem kantonu (BiH)

V Bihaću je bil 19. decembra uspešno zaključen projekt Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona (Ekoremediacija s ciljem zaščite okolja in razvojem Unsko –sanskega kantona). Nosilec projekta je bilo podjetje Limnos , v konzorciju smo sodelovali še sarajevski Ceteor , Una Consulting iz Bihaća in ERICo. več

Zaključen prvi del projekta Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2014/2015

V mesecu novembru smo z izvedbo predavanj in terenskih ogledov zaključili s prvim delom projekta "Varujmo in ohranimo Šaleško dolino", ki se ga je udeležilo ok. 250 osmošolcev šol iz Šaleške doline. več

Montaža testne male komunalne čistilne naprave

ERICo vzpostavlja celovit servis na področju zagotavljanja čiščenja komunalnih odpadnih vod za individualne hiše in večstanovanjske objekte, ki v prihodnjih letih nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sistem. V mesecu novembru 2014 smo montirali testno malo komunalno čistilno napravo tipa SBR Klarmax. Njena prednost je, da se lahko obstoječa greznica preuredi v malo komunalno čistilno napravo, ki deluje na principu biološkega čiščenja komunalnih odpadnih vod. Vsem zainteresiranim omogočamo ogled delovanje testne male komunalne čistilne naprave pod strokovnim vodstvom predstavnika ERICo. več