ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Odziv vodstva ERICo ob tiskovni konferenci SKEI

Erico je leto 2013 končal pozitivno, brez likvidnostih težav, hkrati pa smo tudi do konca odplačali vse kredite iz preteklih investicij. Na informacijo o odpuščanju lahko odgovorim, da Erico ne predvideva večjih odpuščanj. V zadnjih letih na trgu, ki je vezan na investicije in gradbeništvo, beležimo rahel padec, prav tako je zaradi zaključevanja sanacije okolja v Šaleški dolini potrebno manj študij vplivov na okolje in raziskav okolja. Zaradi sprememb na trgu moramo na nekaterih programih prilagoditi tudi kadrovsko zasedbo, kar je normalna reakcija družbe, ki svoje prihodke ustvarja na trgu. V Ericu je zaposlenih 52 delavcev, trenutno pripravljamo program prilagoditev, v katerem bomo najverjetneje morali nekoliko zmanjšati tudi kadrovsko zasedbo, vendar po našem videnju najverjetneje ne več kot tri do štiri zaposlene. Hkrati bomo zagotavljali da se naš portfelj ponudbe storitev ne bo vsebinsko okrnil in bo prilagojen trenutnim tržnim razmeram. direktor ERICo mag.Marko Mavec več

Odpadek naj ne bo samo odpadek 2014

Inštitut za ekološke raziskave ERICo je v skupnem izobraževalnem projektu z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in ob sodelovanju s podjetjem PUP-Saubermacher ter Centrom ponovne uporabe, tudi v letošnjem letu učence šestih razredov osnovnih šol podrobneje seznanili z ravnanjem z odpadki v domačem okolju. več

Analizno preskušanje zdravil na ERICo v skladu dobro proizvodno prakso (EU GMP)

V laboratoriju inštituta ERICo je 5. in 6. marca 2014 potekalo ocenjevanje skladnosti z zahtevami dobre proizvodne prakse (EU GMP). Ocenjevanje je potekalo s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke za področje kemijsko/fizikalne kontrole kakovosti zdravil. Ugotovitve, podane s strani farmacevtskih nadzornikov, potrjujejo visoko kakovost naših storitev. Certifikat skladnosti z EU GMP zagotavlja našim naročnikom najvišjo stopnjo zaupanja tudi na ostalih področjih našega dela. več

ERICo znova sodeluje pri okoljskih študijah v Bosni in Hercegovini

ERICo bo v sodelovanju s podjetjem Limnos iz Ljubljane izvajal projekt »Ekoremediacije za zaščito okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona«, katerega naročnik je Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). več

Predstavitev presoje vplivov na okolje v Makedoniji

ERICo je v Prilepu v Makedoniji uspešno izvedel javno predstavitev presoje vplivov na okolje pri odpiranju rudnika Mariovo. Poleg investitorja elektrogospodarstva Makedonije (ELEM), projektanta Premogovnika Velenje ter Ministrstva za okolje Makedonije, so se javne razprave udeležile številne nevladne in okoljevarstvene organizacije iz Makedonije. več

Podpis pogodbe o obveščanju javnosti

Na Mestni občini Nova Gorica smo podpisali pogodbo za Informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica). Obenem so bile podpisane pogodbe z vsemi izvajalci gradbenih del in nadzora. več