ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Podpisana pogodba z Varkomom

foto Od danes (20. oktobra 2017) velja pogodba o informiranju javnosti in predstavljanju projekta: sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod za aglomeracijo Varaždin na Hrvaškem. Eurofins ERICo nastopa kot partner zagrebškega podjetja Inženjerski biro. več

ERICo po novem: Eurofins ERICo

foto Po sklepu Okrožnega sodišča v Celju, z dne, 22. septembra 2017 se ERICo preimenuje v Eurofins ERICo d.o.o. več

Zunanja presoja skladnosti delovanja po standardu ISO/IEC 17025

foto Sredi septembra je ERICo zaradi rednega ocenjevanja skladnosti delovanja inštituta po zahtevah standarda ISO/IEC 17025 obiskala komisija Slovenske akreditacije. Vzdržujemo široko akreditacijo s številnimi metodami na področjih terenskega in laboratorijskega preskušanja voda, tal, odpadkov, plinastih emisij, alternativnih in biogoriv, premoga, živil ter izdelkov in surovin na bazi industrijske konoplje. več

Okoljske izobraževalne programe letno obišče vsaj 5.000 učencev, dijakov in študentov, pridružite se jim

foto Na ERICu smo v 25 letih našega obstoja osvojili številne metode merjenja in opazovanja človekovih vplivov na okolje. Toda nismo ostali le pri analizah in osnovnih okoljskih monitoringih. Z interdisciplinarnim strokovnim timom smo sposobni rešiti številne težave, ki jih imajo podjetja in skupnosti v svojem okolju. Naša najboljša referenca je korenito izboljšano okolje v Šaleški dolini, kjer smo intenzivno sodelovali. več

Odlična kakovost kopalne vode v Velenjskem jezeru skozi vso sezono

foto 28. avgusta je bil zaključen monitoring kakovosti kopalne vode na Velenjski plaži. Vzorce smo zajemali tedensko, dvanajstkrat v kopalni sezoni. Velenjsko jezero po rezultatih bakterioloških analiz spada med boljša kopališča v Sloveniji. Izmerjene vrednosti so bile kljub povečanemu številu kopalcev najnižje doslej. več

Monitoring podzemne vode na napajalnem območju HE Brežice

foto V sklopu projekta izgradnje HE Brežice ERICo vseskozi sodeluje pri monitoringu okolja. Trenutno poteka ntezivno vzorčenje v okviru projektne naloge "Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na napajalnem območju HE Brežice", pri kateri vrednotimo vpliv zajezitve na količine in kakovost podzemne vode na Krškem polju ter v Vrbini. več