ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Poročilo o vplivih na okolje za 2. blok Termoelektrarne Pljevlja

foto Od 17. do 19. oktobra smo na ERICu gostili predstavnike naročnikov iz Elektroprivrede Crne gore. To podjetje je pri nas naročilo izdelavo Poročila o vplivih na okolje ob gradnji in obratovanju načrtovanega bloka 2 Termoelektrarne Pljevlja (PVO). več

Okoljsko izobraževanje

foto Z začetkom šolskega leta smo znova začeli z izvajanjem izobraževalnih programov za učence, dijake in študente. Za njih pripravljamo več vrst programov in jih seznanjamo različnimi vsebinami s področja okoljevarstva. Še vedno se jih največ odloča za temo »Energija-ekologija« več

Poročila o vplivih na okolje za širok nabor naročnikov

foto Na ERICu trenutno izdelujemo več poročil o vplivih na okolje- PVO (v okviru postopka presoje vplivov na okolje). Intercdisciplinarna izobrazbena struktura zaposlenih strokovnjakov nam omogoča opravljanje teh storitev tako za potrebe energetike, industrije, objektov in infrastrukture gospodarjenja z odpadki, prometne infrastrukture kot za rekreacijske in športne objekte ter terene. več

Pomoč pri izpolnjevanju novih obveznosti po direktivi IED

foto Direktiva IED obvezuje dosedanje IPPC zavezance k izdelavi ocen stanja tal in podzemne vode ter izhodiščnih poročil. Strokovnjaki z inštituta ERICo bomo z veseljem postali vaši učinkoviti sodelavci pri tej nalogi, saj smo v preteklih letih pridobili široke izkušnje na področju celovitih okoljevarstvenih dovoljenj. Pomagali vam bomo pri vaši IED vlogi (68. člen ZVO) za nove zavezance, pri pripravi izhodiščnega poročila in pri pripravi posnetka ničelnega stanja. več

ERICo na 27. Pikinem festivalu

ERICO se tudi letos predstavlja na Pikinem festivalu. Na naši stojnici, ki se nahaju v Beli dvorani, obiskovalcem na igriv način predstavljamo zanimivosti iz naše dejavnosti, vsebino pa obilno popestrimo z zanimivimi kemijskimi eksperimenti iz našega laboratorija. več

Ocene odpadkov v skladu z novim pravilnikom

foto ERICO d.o.o. je ena izmed slovenskih pooblaščenih organizacij, ki je v skladu s Pravilnikom o izdelavi ocen odpadkov pred odlaganjem in ocen nevarnih odpadkov pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolnih kemičnih analiz odpadkov (Ur-l. 58/2016), pridobila vsa dovoljenja in pooblastilo za izdelovanje ocen odpadkov za odlaganje in za sežig. več