ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Monitoring odlagališč v povezavi s površinskimi vodami

foto ERICo izvaja monitoringe za industrijska in komunalna odlagališča odpadkov za naročnike po vsej Sloveniji. Novembra in decembra odvzemamo in analiziramo še zadnje letošnje vzorce. Na področju teh monitoringov imamo več kot dvajsetletno prakso, usposobljene strokovnjake in ustrezno opremo. več

Javna razprava za OPVO Mestne občine Novo mesto

foto Na Mestni občini Novo mesto smo 30. novembra v uvodnem delu javne razprave predstavili tamkajšnji občinski program varstva okolja (OPVO). Javna razgrnitev še poteka v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in bo zaključena 12. decembra 2016. več

Poročilo o vplivih na okolje gradnje 2. bloka Termoelektrarne Pljevlja - predstavitev na javni razpravi

foto Inštitut ERICo je v konzorciju z velenjskim Esotechom pripravil poročilo o vplivih na okolje (PVO) za načrtovani drugi blok Termoelektrarne Pljevlja. Poročilu je v postopku pridobivanja soglasij, v fazi javne razgrnitve. Javno razpravo na to temo so v TE Pljevlja organizirali. 17. novembra. Glede na obstoječe stanje gradnja nove enote pomeni okoljsko sanacijo. več

Podaljšanje pooblastila za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka za delce PM10

foto ERICo že vrsto let opravlja storitve na področju emisij in imisij snovi v zrak za industrijske naprave, odlagališča, kamnolome in občine. Za zavezance izdelamo programe prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in jih tudi izvajamo. Poleg navedenega opravljamo tehnološke meritve in meritve učinkovitosti delovanja čistilnih naprav, izdelujemo ocene o razpršenih emisijah snovi v zrak in strokovna mnenja, izdelujemo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter svetujemo pri tolmačenju in izpolnjevanju zakonskih obveznosti na področju zraka. več

Občinski program varstva okolja za Mestno občino Novo mesto (OPVO NM)

fotoNa domači strani Mestne občine Novo Mesto so objavili predlog programa varstva okolja za razgrnitev in javno obravnavo. V prvem koraku je bilo potrebno podatke iz Poročila o stanju okolja iz leta 2012 posodobiti, nato pa program oblikovati skozi delavnice in usklajevanja z občinskimi strokovnimi službami. Program smo ob odličnem sodelovanju z MO Novo Mesto in tamkajšnjo zainteresirano javnostjo pripravili na inštitutu ERICo. več

Podaljšano pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda

foto ERICo je že vrsto let eden vodilnih izvajalcev storitev na področju prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda. Meritve izvajamo za več kot sto industrijskih naprav, komunalnih čistilnih naprav in odlagališč. več