ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Meritve na malih čistilnih napravah – osnova za kandidiranje za subvencijo in znižanje okoljske dajatve

foto Na ERICu za vas pripravimo analitski izvid o prvih meritvah male komunalne čistilne naprave (MKČN) v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Na področju monitoringa odpadnih voda imamo bogate izkušnje, saj ga na terenu in v lastnem laboratoriju opravljamo že več kot dve desetletji. več

ERICo z AA bonitetno oceno odličnosti

foto Inštitut ERICo je dosegel bonitetno odličnosti AA, in se s tem uvršča v skupino gospodarskih subjektov z nadpovprečno bonitetno vrednostjo v Sloveniji. več

V postopku več poročil o vplivih na okolje

foto Na ERICu smo v lanskem letu pripravljali poročila o vplivih na okolje (PVO)za energetiko, prometno infrastrukturo in industrijo v Sloveniji ter Črni gori. Trenutno je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja (OVS) več predvidenih posegov – investicij, za katere smo izdelali PVO. več

Monitoring površinskih voda

foto Kljub hladnemu letnemu obdobju so dela na področju monitoringa površinskih voda v polnem teku, saj strokovnjaki zaključujejo poročila o preiskavah za lansko leto. Stanje voda spremljamo tako na tekočih kot stoječih vodnih telesih po vsej Sloveniji (vodotoki, ribniki, jezera, akumulacije hidroelektrarn). Na inštitutu ERICo lahko naročite enkratne meritve ali monitoring, v skladu z lastnostmi posameznega vodnega telesa. več

Spremljanje naravovarstvenih ukrepov (biomonitoring) na območju Hidroelektrarne Brežice

foto Zadnji dve leti smo izvajali nadzor naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice skupaj s podjetjem Savaprojekt d.d. Opravili smo številne terenske oglede in podali mnenja na naravovarstvene ureditve ter posege. več

Približuje se rok za oddajo poročil o obratovalnem monitoringu čistilnih naprav

foto Na področju obratovalnega monitoringa čistilnih naprav je januar na inštitutu ERICo delovno zelo intenziven, saj morajo biti letna poročila, ki se nanašajo na izvajanje meritev v letu 2016, posredovana na ARSO do konca tega meseca. več