ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Kontrolni organ - več
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal

foto Podjetje Eurofins Erico je izredno pomemben del skupine Eurofins in odgovornost, ki jo nosimo kot vodilen okoljski laboratorij na območju JV Evrope je velika. Prav zaradi tega pazimo, da so naše opravljene storitve v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi. več

Boste kandidirali za nepovratna sredstva na razpisu za male čistilne naprave?

foto Občine vsako leto objavijo razpis za sofinanciranje nabave male komunalne čistilne naprave (MKČN) velikosti do 50 PE. Obvezna priloga k vlogi je tudi poročilo o prvih meritvah za MKČN. Eurofins ERICo za vas pripravi analitski izvid o prvih meritvah MKČN v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda. Na področju monitoringa odpadnih voda imamo bogate izkušnje, saj ga na terenu in v lastnem laboratoriju opravljamo že več kot dve desetletji. več

Srečanje pooblaščencev za varstvo okolja

foto V organizaciji Akademije Zelena Slovenija je potekalo 18.01.2018 srečanje pooblaščencev za varstvo okolja. Eurofins ERICo se je predstavil s prispevkom vezanim na področje izhodiščnih poročil z vidika zahtev zakonodaje in z vidika prakse ter z izkušnjami pri svetovanjih in opravljanju nalog okoljskega pooblaščenca. Bilo smo med prvimi podjetji, ki smo začeli za naše naročnike pripravljati izhodiščna poročila po Uredbi IED. Slednja obvezuje IED zavezance k izdelavi ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode oziroma izhodiščnega poročila. Za več zavezancev smo že opravili storitve v povezavi z zavezami Uredbe IED. več

Želimo Vam srečno, zdravo in uspešno 2018!

foto Zaposleni na EUROFINS ERICo želimo vsem mirno, zdravo, uspešno in uravnoteženo leto 2018! več

Pri nas lahko naročite testiranja azbesta

foto Eurofins v okviru storitev v svoji mreži ponuja testiranja azbesta v različnih medijih in materialih. Analize azbesta se opravljajo v specializiranih laboratorijih. Če potrebujete testiranja azbesta v zraku, gradbenih in gospodinjskih materialih, asfaltu, tleh, vodi ali prahu, se lahko obrnete na Eurofins ERICo, kjer vam bomo pomagali tudi z nasveti. več

Občinski program varstva okolja Šoštanj – 2. delavnica

foto Eurofins ERICo je v Šoštanju organiziral drugo delavnico v okviru priprave občinskega programa varstva okolja. Na poletni delavnici so identificirali okoljske probleme in jih razporedili glede na pomembnost, v sredo, 22. novembra pa so predlagali okoljske cilje in načine za reševanje problemov. več