ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

ERICo ocenjen z najvišjo bonitetno oceno AAA

foto V mesecu avgustu smo prejeli Certifikat odličnosti za najvišjo bonitetno oceno AAA. Podelila ga je bonitetna hiša Bisnode v okviru mednarodnega projekta finančne analize, ki se odvija v 19 državah Evrope. V Sloveniji je bilo v letu 2015 registriranih približno 161.000 podjetij, od tega jih v bonitetni razred AAA spada zgolj 1,98%. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju. več

ERICo pridobil Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Agencija Republike Slovenije za okolje je v začetku avgusta 2015 podjetju ERICo d.o.o. izdala pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu z določbami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13). več

Pomoč pri izpolnjevanju zahtev Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 57/2015)

Strokovnjaki z inštituta ERICo smo na podlagi dolgoletnih izkušenj s področja IPPC lahko vaši učinkoviti sodelavci pri izpolnjevanju vloge za nove zavezance, pri pripravi izhodiščnega poročila in posnetka ničelnega stanja. več

Akcijski plan za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji je na spletni strani projekta LIFE

V sklopu projekta »Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in v Alpah (LIFE DINALP BEAR) smo raziskovalci inštituta ERICo skupaj s sodelavci iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani izdelali akcijski plan za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje smrtnosti rjavih medvedov v Sloveniji zaradi prometa. več

Osnutek občinskega programa varstva okolja (OPVO) za MO Velenje

Priprava OPVO za MO Velenje se je prevesila v sklepno fazo. Med 25.5. in 1.6.2015 je na Uradu za urejanje prostora in preko spletnih strani potekala javna razgrnitev osnutka programa. več

V juniju 2015 prejeli novo izdajo Priloge k akreditacijski listini K-114

Kontrolni organ ERICo izvaja kontrolo dopustnosti odlaganja odpadkov v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in veljavno nacionalno zakonodajo. Obseg dejavnosti kontrolnega organa vključuje začetno in periodično kontrolo. več