ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Za Dan Zemlje – aktivno

foto Dan Zemlje bomo na inštitutu ERICo aktivno obeležili. V soboto, 22. aprila ob 19:00, bo naš sodelavec, dr. Emil Šterbenk, po naročilu Občine Polzela v Andražu predaval o varstvu okolja na primeru Šaleških jezer in okoljskih programov, ki jih je sprejela MO Velenje in njihove cilje tudi redno izpolnjuje. Na tej osnovi bo obširneje predstavil, kako se pripravi učinkovit občinski program varstva okolja in kako lahko pri tem pomagajo društva ter posamezniki. več

Izobraževalni program za osnovnošolce o ravnanju z odpadki – Odpadek naj ne bo samo odpadek 2017

foto Vsako leto aprila na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, podjetjem PUP-Saubermacher in Centrom ponovne uporabe za učence šestih razredov osnovnih šol Šaleške doline organiziramo izobraževalni projekt o ravnanju z odpadki v domačem okolju, ki ga imenujemo Odpadek naj ne bo samo odpadek. več

Program monitoringa čistilne naprave za ROTO

foto Konec marca smo izdelali program prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda za komunalno čistilno napravo Šobčev bajer pri Bledu, zmogljivosti 1.500 PE (populacijskih enot). Program so naročili pri priznanem proizvajalcu čistilnih naprav ROTO, kjer so napravo izdelali in zmontirali. Z njenim obratovanjem se bo obremenjevanje Save Bohinjke in širšega vodnega okolja zlasti v času nižjih poletnih pretokov občutno zmanjšalo. več

Gostili smo skupščino DKRO

foto V torek, 28. marca je na inštitutu ERICo potekala skupščina Društva za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje (DKRO). Članom društva smo gostitelji predstavili celotno dejavnost inštituta in jih povabili v laboratorij. Ob strokovni razlagi so si ogledali najnovejšo pridobitev: masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in tej aparaturi posebej prilagojen laboratorijski prostor. več

Na ERICu praznujemo dan voda

foto Vode so eno prioritetnih področij delovanja ERICa. Inštitut letos obeležuje četrt stoletja obstoja in trideset let ekoloških raziskav v Šaleški dolini. V tem času se je kakovost voda v naši državi izboljšala, v porečju Pake je to še toliko bolj očitno. Paka je bila skoraj do srede devetdesetih let prejšnjega stoletja kanalizacijski odtočni kanal gosto naseljene in industrijsko razvite Šaleške doline, naše največje jezero (Velenjsko) pa do leta 1994 zbiralnik odpadne vode iz Termoelektrarne Šoštanj. več

Fizikalno-kemijsko preskušanje zdravil v skladu z GMP

foto Iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) smo prejeli nov certifikat (št. 401-4/2016-5) o izpolnjevanju pogojev za fizikalno-kemijsko preskušanje zdravil v skladu z dobro proizvodno prakso (GMP). več