ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Podpora krožnemu gospodarjenju

foto Direktor Eurofins ERICo, mag. Marko Mavec je s svojim referatom na Letni konferenci Društva za kakovost in ravnanje z okoljem predstavil nekaj uspešnih dosežkov inštituta na področju krožnega gospodarjenja, in sicer vodenje sanacije onesnaženih tal na območju Harvey Norman v Celju,, uporabo elektrofiltrskega pepela kot gradbenega materiala za pregrado med dvema jezeroma in izboljšanje kakovosti Velenjskega jezera od degradiranega vodnega telesa do kopalnega območja. več

V Velenju bo govora o krožnem gospodarstvu

foto Eurofins ERICo je vpet v delovanje Društva za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje (DKRO) in član Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ). Ti organizaciji v sredo, 15. novembra, v velenjskem Medpodjetniškem izobraževalnem centru organizirata konferenco o krožnem gospodarstvu. več

Na voljo več kot 130.000 preskusnih metod

foto Z vstopom v koncern Eurofins podjetje Eurofins ERICo ponuja svojim kupcem nove možnosti sodelovanja. Doslej je ERICo deloval predvsem na okoljskem področju in delno tudi na področju prehranskih in farmacevtskih analiz. Na teh področjih bo podjetje delovalo tudi v bodoče, z vstopom v Eurofins pa kupcem nudimo izjemno širok nabor testiranj in preskušanj, ki jih izvaja ta korporacija. več

Podpisana pogodba z Varkomom

foto Od danes (20. oktobra 2017) velja pogodba o informiranju javnosti in predstavljanju projekta: sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod za aglomeracijo Varaždin na Hrvaškem. Eurofins ERICo nastopa kot partner zagrebškega podjetja Inženjerski biro. več

ERICo po novem: Eurofins ERICo

foto Po sklepu Okrožnega sodišča v Celju, z dne, 22. septembra 2017 se ERICo preimenuje v Eurofins ERICo d.o.o. več

Zunanja presoja skladnosti delovanja po standardu ISO/IEC 17025

foto Sredi septembra je ERICo zaradi rednega ocenjevanja skladnosti delovanja inštituta po zahtevah standarda ISO/IEC 17025 obiskala komisija Slovenske akreditacije. Vzdržujemo široko akreditacijo s številnimi metodami na področjih terenskega in laboratorijskega preskušanja voda, tal, odpadkov, plinastih emisij, alternativnih in biogoriv, premoga, živil ter izdelkov in surovin na bazi industrijske konoplje. več