ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Zaključen prvi del projekta Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2014/2015

V mesecu novembru smo z izvedbo predavanj in terenskih ogledov zaključili s prvim delom projekta "Varujmo in ohranimo Šaleško dolino", ki se ga je udeležilo ok. 250 osmošolcev šol iz Šaleške doline. več

Montaža testne male komunalne čistilne naprave

ERICo vzpostavlja celovit servis na področju zagotavljanja čiščenja komunalnih odpadnih vod za individualne hiše in večstanovanjske objekte, ki v prihodnjih letih nimajo možnosti priključitve na javni kanalizacijski sistem. V mesecu novembru 2014 smo montirali testno malo komunalno čistilno napravo tipa SBR Klarmax. Njena prednost je, da se lahko obstoječa greznica preuredi v malo komunalno čistilno napravo, ki deluje na principu biološkega čiščenja komunalnih odpadnih vod. Vsem zainteresiranim omogočamo ogled delovanje testne male komunalne čistilne naprave pod strokovnim vodstvom predstavnika ERICo. več

Seminar „Integracija ekoremedijacije u obrazovanju“ v Bihaću

V Bihaću je 10. novembra potekal seminar v okviru projekta »Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-Sanskog kantona (USK)«. Prireditev je bila v prvi vrsti namenjena učiteljem iz osnovnih in srednjih šol. več

ERICo na 25. Pikinem festivalu

Kot veleva tradicija že mnogih preteklih let, se tudi letos na Pikinem festivalu predstavljamo s svojo stojnico. Otrokom na igriv način prikažemo zanimivosti iz naše dejavnosti, vsebino pa obilno začinimo s predstavitvijo atraktivnih kemijskih eksperimentov iz našega laboratorija. Ne zamudite, na naši stojnici, ki se nahaja v šotoru ob Beli dvorani, je še kako živahno. Ena pomembnejših dejavnosti ERICa je nedvomno delo z mladimi. Široka paleta izobraževalnih programov ponuja različne vsebine za učence, dijake in študente. Podrobnejši opis vsebin se nahaja na naši spletni strani, morda pa je ravno Pikin festival ena od priložnosti, da se pobliže seznanite z našo ponudbo. Se vidimo! več

Delovni sestanek – delavnica o ekoremediaciji v Bihaću

ERICo sodeluje pri projektu »Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-Sanskog kantona (USK)«, ki ga vodi podjetje Limnos d.o.o. iz Ljubljane. V konzorcij sta vključeni bosanski konzultantski podjetji Ceteor in Una Consulting. več

Na ERICo pričeli z nizom delavnic z namenom osveščanja o problematiki invazivnih tujerodnih vrst

V petek, 22. avgusta 2014, smo v Kopru, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem izvedli prvo izmed načrtovanih petih delavnic na temo invazivnih tujerodnih vrst. Nanjo so bili sicer vabljeni predstavniki primorskih občin in podjetij, ki vzdržujejo zelene površine na Primorskem, vendar je bila delavnica odprtega tipa. Tako se je je udeležilo tudi nekaj študentov, predstavnikov zavarovanih območij in zainteresiranih posameznikov. več