ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Pomoč pri izpolnjevanju novih obveznosti po direktivi IED

foto Direktiva IED obvezuje dosedanje IPPC zavezance k izdelavi ocen stanja tal in podzemne vode ter izhodiščnih poročil. Strokovnjaki z inštituta ERICo bomo z veseljem postali vaši učinkoviti sodelavci pri tej nalogi, saj smo v preteklih letih pridobili široke izkušnje na področju celovitih okoljevarstvenih dovoljenj. Pomagali vam bomo pri vaši IED vlogi (68. člen ZVO) za nove zavezance, pri pripravi izhodiščnega poročila in pri pripravi posnetka ničelnega stanja. več

ERICo na 27. Pikinem festivalu

ERICO se tudi letos predstavlja na Pikinem festivalu. Na naši stojnici, ki se nahaju v Beli dvorani, obiskovalcem na igriv način predstavljamo zanimivosti iz naše dejavnosti, vsebino pa obilno popestrimo z zanimivimi kemijskimi eksperimenti iz našega laboratorija. več

Ocene odpadkov v skladu z novim pravilnikom

foto ERICO d.o.o. je ena izmed slovenskih pooblaščenih organizacij, ki je v skladu s Pravilnikom o izdelavi ocen odpadkov pred odlaganjem in ocen nevarnih odpadkov pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolnih kemičnih analiz odpadkov (Ur-l. 58/2016), pridobila vsa dovoljenja in pooblastilo za izdelovanje ocen odpadkov za odlaganje in za sežig. več

Nov prispevek k povečanju cestno-prometne varnosti in zmanjšanju smrtnosti divjadi na cestah

foto V letu 2016 raziskovalci z inštituta ERICo Velenje nadaljujemo z aktivnostmi za zmanjšanje števila trkov vozil z večjimi vrstami prostoživečih živali in posledično za povečanje cestno-prometne varnosti. več

Terenske vaje poletne šole Environmental protection

foto V soboto, 16. julija, smo na inštitutu ERICo gostili udeležence mednarodne poletne šole Environmental Protection. več

Analize in ocene odpadkov ter načrti ravnanja z njimi

foto V letošnjem letu se ponovno povečuje število naročil storitev s področja gospodarjenja (ravnanja) z odpadki - tako kemijskih in fizikalnih analiz, ocen odpadkov za razne namene obdelave, kot načrtov ravnanja z njimi. več