ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Kataster iztokov v Lepeno in Sopoto

foto Za Mestno občino Velenje smo izdelali kataster iztokov v Lepeno in Sopoto ter njune pritoke. V primeru, da bi v katerem izmed vodotokov prišlo do poslabšanja kakovostnega stanja, bo s pomočjo katastra vir onesnaženja laže izslediti. Terenski ogled smo izvedli po dežju z namenom, da bi ugotovili ali gre za aktivne iztoke, ki služijo odvajanju padavinske vode z dvorišč in streh hiš ter cest, ali so to vode iz drenažnih kanalov oziroma eventualne komunalne odplake. več

Irena Majcen, ministrica za okolje, obiskala ERICo

foto V okviru dvodnevnega obiska vlade v Savinjsko-šaleški regiji je danes, 9. maja, na inštitut ERICo prišla ministrica Irena Majcen. Predstavili smo ji delovanje podjetja, ki se s problematiko varstva okolja ukvarja že četrt stoletja in izpostavili najpomembnejše reference na območju Slovenije ter Balkana. Direktor je na kratko opisal celovito in uspešno okoljsko sanacijo Šaleške doline ter vlogo inštituta ERICo v procesih okoljskih izboljšav. več

Osnovnošolci projektirali rabo industrijskih objektov

foto Zadnja leta je prišlo v navado, da ob dnevu Zemlje svečano zaključimo izobraževalni program Varujmo in ohranimo Šaleško dolino. V Vili Rožle so skupine in posamezniki, ki so pripravili najboljše rešitve v okviru letošnjega projekta, predstavili svoje razvojne načrte. Mladi so za nalogo dobili pripraviti svoje videnje čim boljše rabe industrijskih stavb, ki trenutno niso v funkciji. Osnovnošolski projektanti so se največ ukvarjali z najstarejšimi bloki šoštanjske elektrarne, velenjsko elektrarno in s klasirnico. V te zgradbe so »postavljali« rekreacijske, gostinske, prostočasne in izobraževalne vsebine. več

Za Dan Zemlje – aktivno

foto Dan Zemlje bomo na inštitutu ERICo aktivno obeležili. V soboto, 22. aprila ob 19:00, bo naš sodelavec, dr. Emil Šterbenk, po naročilu Občine Polzela v Andražu predaval o varstvu okolja na primeru Šaleških jezer in okoljskih programov, ki jih je sprejela MO Velenje in njihove cilje tudi redno izpolnjuje. Na tej osnovi bo obširneje predstavil, kako se pripravi učinkovit občinski program varstva okolja in kako lahko pri tem pomagajo društva ter posamezniki. več

Izobraževalni program za osnovnošolce o ravnanju z odpadki – Odpadek naj ne bo samo odpadek 2017

foto Vsako leto aprila na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, podjetjem PUP-Saubermacher in Centrom ponovne uporabe za učence šestih razredov osnovnih šol Šaleške doline organiziramo izobraževalni projekt o ravnanju z odpadki v domačem okolju, ki ga imenujemo Odpadek naj ne bo samo odpadek. več

Program monitoringa čistilne naprave za ROTO

foto Konec marca smo izdelali program prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda za komunalno čistilno napravo Šobčev bajer pri Bledu, zmogljivosti 1.500 PE (populacijskih enot). Program so naročili pri priznanem proizvajalcu čistilnih naprav ROTO, kjer so napravo izdelali in zmontirali. Z njenim obratovanjem se bo obremenjevanje Save Bohinjke in širšega vodnega okolja zlasti v času nižjih poletnih pretokov občutno zmanjšalo. več