ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

V juniju 2015 prejeli novo izdajo Priloge k akreditacijski listini K-114

Kontrolni organ ERICo izvaja kontrolo dopustnosti odlaganja odpadkov v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in veljavno nacionalno zakonodajo. Obseg dejavnosti kontrolnega organa vključuje začetno in periodično kontrolo. več

Delavnica za identifikacijo okoljskih problemov v Idriji

Inštitut ERICo pripravlja (posodablja) Občinski program varstva okolja za Idrijo (OPVO). Izdelovalci pridobivajo podatke iz obstoječih dokumentov, mnenj ljudi na delavnicah in usmeritev občinske uprave ter podjetij. Vodja projekta je osnutek poročila o stanju okolja oddal predstavnikom tamkajšnje občinske uprave v ponedeljek, 15. junija, delavnico pa so organizirali v četrtek, 18. junija. več

Monitoringi in druge storitve na področju emisij v zrak

Letos smo z monitoringom deponij začeli že v samem začetku leta in po začetnih mesecih pridobili tudi lepo število novih naročnikov. Poleg mesečnih monitoringov deponij smo izvedli tudi vrsto vzorčenj emisij snovi v zrak iz gradbene, predelovalne in kovinarske industrije ter tehnoloških meritev v energetiki. več

Odpadek naj ne bo odpadek 2015

Ob mednarodnem dnevu okolja smo v Velenju zaključili letošnji projekt Odpadek naj ne bo odpadek. Ta pomembni mladinski izobraževalni program smo že leta 1996 zastavili v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine. Od takrat vsaka generacija šesto ali sedmošolcev dopolni svoje znanje s področja gospodarjenja z odpadki. Pridobljene izkušnje prenašajo na sošolce in člane svojih gospodinjstev. več

IPPC zavezanci, uskladite se z novo direktivo!

IZHODIŠČNA POROČILA PO DIREKTIVI IED Na podlagi dolgoletnih praktičnih izkušenj na področju svetovanja IPPC zavezancem Vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša direktiva IED. Pomagamo Vam lahko pri naslednjih vsebinah: • oceni možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode, • na osnovi izhodiščne ocene ugotovimo, če je vaše podjetje zavezanec za izhodiščno poročilo, • terenskih, fizikalnih in kemijskih analizah, • izdelavi izhodiščnega poročila. več

Aktivno sodelovanje pri projektu Velenjska jezera

V okviru projekta Velenjska jezera smo na inštitutu ERICo pripravili pregled okoljskih sprememb v Šaleških jezerih v obdobju zadnjih treh desetletij. V tem času so se jezera spremenila iz okoljskih poškodb v razvojno priložnost za prebivalstvo, lokalne skupnosti in posameznike, ki so zainteresirani vlagati v razvoj (v prvi vrsti) rekreacijskih in turističnih dejavnosti na tem območju. več