ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Seminar „Integracija ekoremedijacije u obrazovanju“ v Bihaću

V Bihaću je 10. novembra potekal seminar v okviru projekta »Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-Sanskog kantona (USK)«. Prireditev je bila v prvi vrsti namenjena učiteljem iz osnovnih in srednjih šol. več

ERICo na 25. Pikinem festivalu

Kot veleva tradicija že mnogih preteklih let, se tudi letos na Pikinem festivalu predstavljamo s svojo stojnico. Otrokom na igriv način prikažemo zanimivosti iz naše dejavnosti, vsebino pa obilno začinimo s predstavitvijo atraktivnih kemijskih eksperimentov iz našega laboratorija. Ne zamudite, na naši stojnici, ki se nahaja v šotoru ob Beli dvorani, je še kako živahno. Ena pomembnejših dejavnosti ERICa je nedvomno delo z mladimi. Široka paleta izobraževalnih programov ponuja različne vsebine za učence, dijake in študente. Podrobnejši opis vsebin se nahaja na naši spletni strani, morda pa je ravno Pikin festival ena od priložnosti, da se pobliže seznanite z našo ponudbo. Se vidimo! več

Delovni sestanek – delavnica o ekoremediaciji v Bihaću

ERICo sodeluje pri projektu »Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-Sanskog kantona (USK)«, ki ga vodi podjetje Limnos d.o.o. iz Ljubljane. V konzorcij sta vključeni bosanski konzultantski podjetji Ceteor in Una Consulting. več

Na ERICo pričeli z nizom delavnic z namenom osveščanja o problematiki invazivnih tujerodnih vrst

V petek, 22. avgusta 2014, smo v Kopru, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem izvedli prvo izmed načrtovanih petih delavnic na temo invazivnih tujerodnih vrst. Nanjo so bili sicer vabljeni predstavniki primorskih občin in podjetij, ki vzdržujejo zelene površine na Primorskem, vendar je bila delavnica odprtega tipa. Tako se je je udeležilo tudi nekaj študentov, predstavnikov zavarovanih območij in zainteresiranih posameznikov. več

Poblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti

S strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost nam je bilo izdano pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti št. 35400-13/2014/2 in sicer za obratovalni in izredni monitoring radioaktivnosti za področji meritve okolja ter meritve emisij. Pridobljeno pooblastilo nam omogoča, da lahko našim naročnikom ponudimo še bolj celovite okoljske storitve. več

Novinarska konferenca ob zaključni fazi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«

V Velenju smo v petek, 4. julija 2014, skupaj z VTV in Komunalnim podjetjem Velenje organizirali novinarsko konferenco ob zaključni fazi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«. O izhodiščih, poteku, trenutnem stanju in pozitivnih učinkih ukrepa so spregovorili: Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Darko Menih, župan občine Šoštanj in dr. Uroš Rotnik, direktor Komunalnega podjetja Velenje. več