ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Nov prispevek k povečanju cestno-prometne varnosti in zmanjšanju smrtnosti divjadi na cestah

foto V letu 2016 raziskovalci z inštituta ERICo Velenje nadaljujemo z aktivnostmi za zmanjšanje števila trkov vozil z večjimi vrstami prostoživečih živali in posledično za povečanje cestno-prometne varnosti. več

Terenske vaje poletne šole Environmental protection

foto V soboto, 16. julija, smo na inštitutu ERICo gostili udeležence mednarodne poletne šole Environmental Protection. več

Analize in ocene odpadkov ter načrti ravnanja z njimi

foto V letošnjem letu se ponovno povečuje število naročil storitev s področja gospodarjenja (ravnanja) z odpadki - tako kemijskih in fizikalnih analiz, ocen odpadkov za razne namene obdelave, kot načrtov ravnanja z njimi. več

Srečanje predstavnikov gospodarstva v Banja Luki

foto V petek 8. julija smo se v Banja Luki udeležili srečanja tamkajšnjih gospodarstvenikov s predstavniki podjetij iz Mestne občine Velenje. Na prireditvi smo udeleženci v uvodu podali osnovne informacije o firmah, potem pa so sledili pogovori med posameznimi podjetji (B-to-B). več

Obisk delegacija s Kosova

foto Na ERICo je prispela delegacija državne uprave in investitorjev s Kosova. Predstavili smo jim inštitut, razkazali laboratorije in jih seznanili z uspešno okoljsko sanacijo Šaleške doline. Skupaj z delegacijo smo obiskali Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. več

Prve meritve in monitoring prečiščenih voda iz malih čistilnih naprav

foto Na področju monitoringa odpadnih voda ima inštitut ERICo bogate izkušnje, saj jih na terenu in v lastnem laboratoriju opravlja že več kot dve desetletji. V zadnjih mesecih smo dobili in izpolnili številna naročila za prve meritve malih čistilnih naprav pod 50 PE. več