ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Občinski program varstva okolja za Šoštanj – rezultati prve delavnice

foto V sredo, 26.7.2017, smo predstavniki ERICa v sodelovanju z Občino Šoštanj, organizirali prvo delavnico v okviru Občinskega programa varstva okolja za Šoštanj (OPVO). Udeležilo se jo je 21 ljudi iz različnih ustanov, društev in podjetij. več

Prva delavnica za Občinski program varstva okolja Šoštanj

foto Na ERICu pripravljamo prvo fazo Občinskega programa varstva okolja za Šoštanj – poročilo o stanju okolja. Dokument bo temeljil na obstoječih okoljskih podatkih, podatkih občinske uprave in mnenjih zainteresirane javnosti. Za pridobitev slednjih bomo v sredo, 26. julija ob 15. uri organizirali delavnico v veliki občinski sejni sobi. več

Z današnjim dnem ERICo postaja del globalne skupine Eurifins

foto Prvi julij postaja nova prelomnica v delovanju velenjskega inštituta ERICo. S tem dnem ERICo postaja del globalne skupine Eurofins Scientific, ki je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju testiranja prehrambnih in farmacevtskih izdelkov ter okoljskega testiranja in tudi eden vodilnih neodvisnih ponudnikov testiranj in laboratorijskih storitev na področju kmetijske tehnologije, genomike, farmakologije ter podpore kliničnim študijam. Skupina obsega več kot 28.000 zaposlenih v 310 laboratorijih, ki v 39 državah ponuja nabor več kot 130.000 analitičnih metod za oceno varnosti, identitete, sestave, pristnosti, izvora ter čistosti bioloških snovi in izdelkov ter za inovativno klinično diagnostiko. Za ERICo ta integracija pomeni priložnost razvoja novih storitev, dostop do mednarodnih trgov, hkrati pa se v Sloveniji pojavlja kot neodvisna mednarodna inštitucija meritev okoljskih vplivov, prehrambnih, farmacevtskih in drugih izdelkov. več

ERICo bo postal del globalne skupine Eurofins Group

foto Velenje, 22. junij 2017 – Eurofins Scientific, vodilna globalna korporacija na področju okoljskega testiranja, je z lastniki družbe ERICo (Environmental Research & Industrial Co-operation, okoljske raziskave in industrijsko sodelovanje) podpisal sporazum o prevzemu tega vodilnega neodvisnega laboratorija za storitve okoljskega testiranja v Sloveniji. več

Začetek spremljanja kakovosti kopalne vode v Velenjskem jezeru

foto ERICo je ponovno začel z rednim spremljanjem kakovosti kopalne vode na bregu Velenjskega jezera – Velenjski plaži. To počnemo vsako poletje od leta 2012 dalje in ves ta čas niti eden vzorec med vsakotedenskimi merjenji v kopalni sezoni ni bil neustrezen. Letošnji prvi vzorec smo odvzeli 12. junija, vzorčenja pa bodo potekala do 28. avgusta. več

Zaključna prireditev izobraževalnega programa Odpadek naj ne bo samo odpadek 2017

foto Na Dan okolja, 5. junija, smo v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje v Vili Rožle pripravili zaključno prireditev v okviru izobraževalnega programa Odpadek naj ne bo samo odpadek. Program že od leta 1996 pripravljamo za šesto oz. sedmošolce osnovnih šol iz MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. V tem šolskem letu so z več kot 450 učenci sodelovale vse osnovne šole iz naštetih občin. več