ERICo - komunikacija med naravo, družbo in sodobno tehnologijo
Odpadki, biološko razgradljivi odpadki
Zemljine
Poročila o vplivih na okolje
Šolski program
Naša naložba v prihodnost več

Vstopna stran

Aktivno sodelovanje pri projektu Velenjska jezera

V okviru projekta Velenjska jezera smo na inštitutu ERICo pripravili pregled okoljskih sprememb v Šaleških jezerih v obdobju zadnjih treh desetletij. V tem času so se jezera spremenila iz okoljskih poškodb v razvojno priložnost za prebivalstvo, lokalne skupnosti in posameznike, ki so zainteresirani vlagati v razvoj (v prvi vrsti) rekreacijskih in turističnih dejavnosti na tem območju. več

ERICo pristopil k podpori pobude Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev svetovnega dneva čebel

ERICo d.o.o. je pristopil k podpori pobude ČZS, ki jo je podala Vladi Republike Slovenije, da pri Organizaciji združenih narodov predlaga razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. več

Ob Dnevu Zemlje: zaključek izobraževalnega programa Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2014/15

ERICo že več kot dve desetletji v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje pripravlja vsebinski del izobraževalnega programa za učence sedmih oziroma osmih razredov osnovnih šol iz mestne občine Velenje in občin Šoštanj ter Šmartno ob Paki. več

Razširitev akreditacije preizkusnih metod

Ena izmed pomembnih storitev inštituta ERICo je izvajanje nadzora komposta in digestata, ki jo opravljamo za predelovalce biološko razgradljivih odpadkov po postopkih R1 in R3. več

Učinkovito čiščenje odpadne vode

Testna mala komunalna čistilna naprava (MKČN), ki smo jo jeseni 2014 vgradili v greznico družinske hiše, dokazano dobro deluje. Vzorčenje prečiščene odpadne vode smo opravili na iztoku iz MKČN 18. marca 2015. Iz analize rezultatov je razvidno, da kvaliteta prečiščene vode ustreza zahtevam iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07 in št. 30/10). Izmerjena vrednost KPKd je znašala manj kot 30 mg O2/l (dovoljena vrednost 150 mg O2/l), BPK5 pa manj kot 9 mg O2/l (dovoljena vrednost 30 mg O2/l). več

Projekt »Strokovne podlage za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«

V okviru projekta»Strokovne podlage za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, je bilo v mesecu marcu naročniku, Ministrstvu za okolje in prostor, oddano zaključno poročilo. več