Category: Analiza podatkov spss

Enostavna in hitrejša analiza podatkov spss

Enostavna in hitrejša analiza podatkov spss

Vsaka empirična raziskava vključuje ključen del, ki pa je analiza podatkov spss, naj si bo ta raziskava tržna ali pa akademska. Analiza podatkov spss je postopek, ko se iz golih in neobdelanih številk ali pa podatkov pridobijo uporabne informacije, ki se jih nato smiselno obdela in prikaže v tabelah ali pa z grafi.

Pri raziskavah, kot je diplomska naloga se statistična analiza podatkov spss uporablja za potrjevanje hipotez na podlagi ustrezno pridobljenih podatkov.

 

Pogoji za uspešno analizo podatkov spss

Da bi bila analiza podatkov spss velik bolj uspešna in hitrejša je potrebno upoštevati kar nekaj korakov, ki vas bodo pripeljali do hitrih in pravilnih rezultatov. Prvi korak je ta, da  pridobite ustrezne podatke, ki se morajo navezovati na določeno temo. Podatke je mogoče pridobiti z meritvami ali pa z raznimi vprašalniki. Nato je potrebno vse podatke pravilno obdelati, to je najlažje narediti tako, da se uporabi analiza podatkov spss, ki bo podatke pravilno razvrstila.

Enostavna in hitrejša analiza podatkov spss

Ko so podatki razvrščeni pride na vrsto tudi osnovno znanje vsakega posameznika, ki mora poznati: vrste spremenljivk, kakšne teste lahko uporabi na katerih podatkih, kakšni so pogoji za posamezne statistične teste, kako si razlagati določeno analizo, predvsem pa je potrebno vedeti kako vse sploh izvesti v statističnem programu.

 

 

Podatkovna baza

Podatkovna baza je baza, v kateri so vsi pridobljeni rezultati in podatki, ki jih je analiza podatkov spss pridobila. Podatkovna baza je lahko vnesena ročno ali pa s programom. Po navadi en stolpec pomeni eno spremenljivko ali pa eno statistično enoto.

Ko se podatki obdelujejo, je vedno potrebno sproti preverjati tudi resničnost in izvir podatkov, saj se lahko v nasprotnem primeru celotna analiza pokvari oziroma uniči, ker morajo biti pridobljeni podatki natančni in primerni za določeno analizo. Celoten postopek, kot je analiza podatkov spss, zahteva kar nekaj znanja in časa.…